הצהרת פרטיות בנושא עיבוד מידע אישי למטרות בטיחות מטופלים, מידע רפואי והבטחת איכות